Cursus sociale vaardigheden

3 juli 2008

Durf je soms niet “neen” te zeggen? Heb je het moeilijk met een praatje te maken? Durf je jouw mening soms niet te zeggen?

Wil je dit op een leuke manier aanleren?

De deelnemer maakt zich belangrijke sociale vaardigheden eigen, krijgt inzicht in zijn sociale competenties en ontwikkelt een positief zelfbeeld.

De cursus zit boordevol informatief spelmateriaal, werkboekjes, rollenspelen, oefeningen, videofragmenten, enzovoort. Zo raak je met actieve, creatieve en praktische werkvormen verschillende thema’s aan.

Mogelijke thema’s die aan bod komen:
– hoe ga je om met je gevoelens?
– kijk positief naar jezelf
– hoe kan je samen dingen doen?
– hoe kom je op voor jezelf?
– hoe maak je een praatje?
– hoe zeg je jouw mening?
– assertief vragen stellen
– hoe bepaal je jouw grenzen?
– hoe zeg je “neen”?
– hoe vraag je hulp?
– hoe bespreek je iets?
– hoe reageer je op kwaadheid?

Waar en wanneer?
In Mechelen op 4, 11, 18, 25 september en 2 oktober 2008

Prijs:
€ 35 voor vijf sessies

Meer info?
Telefonisch op het nummer 015 28 03 56

Advertenties

VFG-vertegenwoordigers op studiereis!

19 maart 2008

actie.jpg

Als dank voor de trouwe inzet organiseert VFG een studiereis voor zijn vertegenwoordigers in de (gemeentelijke) adviesorganen. Met een twintigtal personen schepen we in voor een rondreis langs Hasselt, Alkmaar, Utrecht en Herentals.

Naast een gezellig samenzijn, bestaat het doel van deze reis erin onze horizon te verbreden: dat zal gebeuren door boeiende bezoeken aan enkele Vlaamse en Nederlandse initiatieven, met het oog op een vruchtbare interactie!

We eten en logeren op toegankelijke locaties en maken waar mogelijk gebruik van 2-persoonskamers.

Wat staat er op het programma?

Maandag 28 april 2008
Vertrek in Brussel. We starten de reis met een ontmoeting met Prof. Froyen, een van de Vlaamse autoriteiten op het gebied van ‘ontwerpen voor iedereen’ (universal design). Na de middag worden we verwelkomd door Enter vzw, het Vlaamse expertisecentrum Toegankelijkheid. Hier krijgen we uitleg over hun werking en praten we over hoe adviesraden advies van toegankelijkheidsbureaus kunnen opvolgen. ’s Avonds reizen we door naar Alkmaar voor een avondmaal en een overnachting in zorghotel De Palatijn.

Dinsdag 29 april 2008
Na het ontbijt krijgen we een rondleiding en blik achter de schermen in het zorghotel, waarna de bus opnieuw vertrekt richting Utrecht. Hier zullen we ontvangen worden door de cg-raad en OPC. De cg-raad is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of handicap. Hun belangrijkste taken zijn collectieve belangenbehartiging en het ondersteunen van hun lidorganisaties. OPC is een expertisecentrum voor consumenteninspraak in het regionaal openbaar vervoer: consumenten, vervoerders en overheden kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning.

Woensdag 30april 2008
We maken ’s morgens kennis met Solgu en het programme ‘Utrecht Toegankelijk’. Na de middag keren we terug naar België met een bezoekje aan de stad Herentals. We kijken en luisteren naar enkele van hun realisaties i.s.m. de plaatselijke adviesraad. Verder kijken we nog naar een aflevering van ‘Dorp in de stad’ waarin VFG-vrijwilliger Gunther uitgebreid aan bod komt.
Gunther is tevens gemeenteraadslid en heeft een handicap. We sluiten af met een drankje.

Assistentie
Deze reis wordt begeleid door VFG-medewerkers. Voor assisitentie heb je 2 keuzes: ofwel neem je je eigen assistent(e) mee ofwel maak je gebruik van de a.d.l. – assistenten die A.D.O. Icarus ons bezorgd.
We reizen met een liftbus, eten en overnachten op toegankelijke locaties.

Praktisch:

vertrek en terugkomst:

  • Maandag 28 april 2008 – 10 uur. Om 09.00u komen we samen te Brussel-Noord, Belgacom.
  • Woensdag 30 april 2008. Aankomst Brussel Noord, Belgacom rond 18.30 u.

Prijs: 150 euro: inclusief vervoer (liftbus), overnachting met ontbijt, lunch, bezoeken. U betaalt na ontvangst van een factuur. Niet inbegrepen: avondmaal. U dient zelf voor assistentie te zorgen.

Info en inschrijvingen: Inschrijven is mogelijk tot 15/04/2008. Mail naar info@vfg.be

Voor meer info: Yves Verschaeren, 02/515.02.58 of yves.verschaeren@vfg.be


Toegankelijk Vlaanderen

19 maart 2008

tovlogo.jpg

De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt keurde ten gunste van het TOV (Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen) een project goed rond het thema ‘gebruikstoegankelijkheid’. Het gaat hierbij om alle aspecten die te maken hebben met het gebruiken van de aanwezige infrastructuur en diensten. Immers, zelfs de afwezigheid van fysieke ‘drempels’ geeft geen garanties op een vlot en comfortabel gebruik ervan.

Enkele voorbeelden
– Hoe vlot verloopt het inwinnen van informatie en is deze op zich toegankelijk voor iedereen? Vb. informatie over hoe je ergens kan geraken, over waar je precies moet zijn, wanneer je ergens terecht kan, bij welke dienst je moet zijn, …

– Het vinden van de weg naar en binnen het gebouw. Kan je de dienst die je nodig hebt makkelijk vinden? Hoe herkenbaar is de ingang, volstaat de bewegwijzering en is deze duidelijk, loop je eerder verloren in een gebouw of net niet, … ?

– Straalt de wijze waarop een gebouw ontworpen is ook het gebruik ervan uit, of is hier weinig logica terug te vinden? Is het gebouw als het ware gemaakt om te gebruiken of vindt alleen de ontwerper er zijn weg?

– In hoeverre kan dienstverlening beperkingen inzake gebruikstoegankelijkheid overwinnen èn tot op welke hoogte is dienstverlening een verantwoorde oplossing? Anders gezegd: in welke mate moeten mensen met een handicap zelfstandig, dus zonder hulp infrastructuur kunnen gebruiken?

– Hoe veilig zijn gebouwen voor mensen met een beperking? Bijvoorbeeld i.g.v. ontruiming (brand, bomalarm, …)
Kortom: hoever makkelijk (moeilijk) is het om een – op zich toegankelijk gebouw – effectief te gebruiken conform zijn bestemming?

Wat wil het TOV precies doen?
Het TOV maakte intussen een werkbare definitie op, die zij in de loop van 2008 willen toetsen en verder verfijnen.

Daarnaast zijn zij vooral op zoek naar knelpunten die gebruikers (personen met een handicap) ervaren wanneer zij allerlei diensten gebruiken, gebouwen bezoeken e.d. Hiervoor organiseert TOV 4 gespreksmomenten.

Een eerste ging door op 25 januari jl. in ‘De Blauwput’ in Leuven. Hierop kwamen gebruikers met een handicap, die in Vlaams Brabant en het zuidelijk deel van Limburg wonen, af. Een volgende gespreksronde organiseren zij voor mensen uit de noordelijker regio van Limburg en Antwerpen. Een derde zal doorgaan op de rand van Oost en West-Vlaanderen. Tot slot gaat er centraal in het land een vierde ronde door voor beroepskrachten (opvoeders, maatschappelijk werkers, assistenten, … Hier zijn ook ouders van mensen met een (verstandelijke) beperking welkom.

Het gespreksmoment in Antwerpen gaat door op donderdag 10 april in het ontmoetingscentrum van Janssens Farmaceutica Stationsstraat 60 – 62 te Turnhout en dit van 13h tot 16h. Deze zaal ligt op 150 meter van het station.

TOV wil via deze methodieken een inventaris opmaken van alle knelpunten en te weten komen aan welke eisen oplossingen moeten voldoen.

En daarna?
Op basis van alle ingewonnen informatie moeten na afloop van dit project oplossingen gevonden worden om de gevonden knelpunten zoveel mogelijk weg te werken. Hiervoor wil TOV samenwerken met het Vlaamse expertisebureau Enter vzw en Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Meer informatie?
Hiervoor kan je terecht bij het TOV, p/a Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 Brussel of op 02/515.06.74 (vragen naar Bernard Daelman en dit op woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag). Via mail op bernard.daelman@vfg.be.

Inschrijven om deel te nemen aan de discussiemomenten is nodig en kan via bernard.daelman@vfg.be of op 02/515.06.74
Vermeld welke assistentie je nodig hebt en geef ook jouw telefoon zodat men jou makkelijk kan bereiken.

www.toegankelijkheidsoverlegvlaanderen.be


Assistenten en budgethouders vinden elkaar!

14 maart 2008

untitled.jpg

Voor PAB-budgethouders en assistenten is het niet steeds eenvoudig elkaar te vinden. BOL-BUDIV heeft een website opgestart om daarbij te helpen. Zoek je assistentie voor elke dag, een paar dagen of alleen voor op reis te gaan? Op deze website laat je jouw gegevens achter zodat assistenten jou kunnen vinden. Assistenten die hun diensten aanbieden kan je daar evenzeer vinden.
Op deze website vinden budgethouders en assistenten elkaar. Er zijn ook heel wat diensten die vandaag de dag persoonlijke assistentie aanbieden. Hun gegevens kan je ook oproepen via deze website.
Hierdoor kan je sneller de gepaste ondersteuning vinden!

Website: www.assistentie.net

Meer info: els.rombouts@socmut.be of 015/280356


VRT is op zoek naar…: JOU?

12 maart 2008

vrt_toren2_cmyk.jpg

Zin om programma’s te leren maken bij de VRT?

Via de bezoldigde opleidingsstages kan je een half jaar lang media-ervaring opdoen bij de openbare omroep. Dit project is één van de positieve acties waarmee de VRT de participatie van minderheden in de media wil bevorderen. De VRT spoort etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap/functiebeperking uitdrukkelijk aan om zich kandidaat te stellen. Het project wordt begeleid door de Cel Diversiteit van de VRT.

VRT biedt:

5 fulltime bezoldigde stageplaatsen als programmamedewerker bij een radio-, tv- of onlineredactie; daarbij doe je aan research, reik je ideeën aan voor het programma en werk je ze uit.
1 fulltime bezoldigde stageplaats in een technische/productie-ondersteunende functie. Dat is OFWEL als cameraman/vrouw, ofwel als schminkster/grimeur, ofwel als avid-monteur. Belangrijk: uiteindelijk gaat deze stageplaats dus slechts naar één van deze drie bovenvermelde functies.
Terwijl je werkt, leer je de VRT kennen en kan je interne opleidingen volgen.

Elke stage duurt 6 maanden en start in principe in november ’08.

De selecties vinden plaats vanaf april ’08.

Meer info of vragen betreffende functieprofielen? mail naar diversiteit@vrt.be of bel 02 741 58 92 of 02 741 54 14.

Hoe solliciteren?
Stuur je cv én motivatiemail/brief tot en met 31 maart 2008 tav. Gianni Marzo – Geert De Clercq naar: (per mail) diversiteit@vrt.be
(per post) VRT -cel diversiteit August Reyerslaan 52, lokaal 10L59, 1043 Brussel


OP Trot – Vrijetijdsmarkt VFG – Recreas

7 februari 2008

optrot.jpg

Op 22 februari nodigen we iedereen uit voor onze vrijetijdmarkt. Het wordt een evenement voor jong en oud waarbij je kennismaakt met de werking van de vzw’s VFG en Recreas. Er is plaats voor een hapje en een drankje, muziek en animatie, kortom de plaats om gezellig samen te zijn!

Dé mogelijkheid om ons te leren kennen, en te snuisteren in ons aanbod.

Na de beurs schuiven we tafels en stoelen aan de kant, en maken we plaats voor een heuse carnavalsfuif!

WELKOM!

Waar: CC Luchtbal
            Columbiastraat 110
            2030 Antwerpen

Wanneer: 22 februari 2008
Vanaf 12 uur

 Meer informatie?  Kathleen.govaers@socmut.be of 03/285.43.11


Provinciale studiedag: Adviesraad in uitvoering

4 december 2007

Op 23 jaunari 2008 organiseert VFG Antwerpen een studiedag voor beleidsmakers en personen met een handicap. Wij heten hiervoor iedereen welkom die vrijwillig of beroepsmatig aan het werk is rond gemeentelijk beleid voor personen met een handicap. Op deze manier willen we een concrete aanzet geven om meer adviesraden voor en door personen met een handicap op te richten, en deze ook kwalitatief te laten functioneren.

We bieden twee workshops van telkens 90 minuten aan. Een eerste workshop richt zich in het bijzonder tot die gemeenten waar nog geen aviesraad bestaat, of nog in de kinderschoenen staat, of om één of andere reden minder succesvol functioneert. De andere workshop heeft de meer “gevorderde” gemeenten als doelpubliek. Hier wordt het concept Agenda 22 uiteengezet, een internationaal erkende methodiek om het beleid voor mensen met een handicap structureel en planmatig in te bouwen in de dagelijkse beleidstaken van elke gemeente.

We beloven een boeiende en vooral interactieve uiteenzetting die heel praktijgericht zal zijn, met veel ruimte voor het zoeken naar concrete toepassingsmogelijkheiden in de eigen gemeente. Deelname is gratis, we vragen u wel in te schrijven vóór de aangegeven datum.

Programma

9u30: Welkomstwoord door provinciaal VFG-verantwoordelijke met korte voorstelling VFG

Workshop 1: “Hoe richt ik een adviesraad op?” door Nathalie Vandenbroucke

Workshop 2: “Agenda 22” door Yves Verschaeren.

Afsluitend woordje door ervaren gemeentelijk beleidsmaker uit de eigen provincie, met een hapje en een drankje. Iedere deelnemer krijgt een gratis exemplaar van de VFG-brochure “Adviesraad in Uitvoering”

Waar?

De Voorzorg Antwerpen Zaal Rupel, Sint Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen

Start: 9u30 – einde voorzien ca. 14u

Inschrijven en meer informatie?

Vóór 21 januari: 03 285 43 11 of kathleen.govaers@socmut.be