Gezocht: mannelijke acteurs met een lichamelijke beperking

29 april 2009

afbeelding-filmcamera

 

 

 

 

FOBIC FILMS  en de regisseur Geoffrey Enthoven (Vidange Perdue, Happy Together, Wittekerke, Sara, …) i.s.w met VFG, Vereniging Personen met een Handicap, zijn op zoek naar mannelijke acteurs met een lichamelijke handicap tussen de 23 en 30 jaar oud, voor een nieuwe langspeelfilm HASTA LA VISTA!

HASTA LA VISTA! is geïnspireerd op de BBC documentaire ‘FOR ONE NIGHT ONLY’ naar de levenservaringen van Asta Philpot (www.astaphilpot.co.uk) en zijn vrienden.

Deze film vertelt het verhaal van Philip, Jozef en Dirk, drie mannen met een handicap en een missie: ze willen, voordat het einde van hun leven in zicht is, voor één keer eens samen op eigen kracht met vakantie over de grens naar Spanje om zich daar te laten ontmaagden. Natuurlijk loopt dit alles niet van een leien dakje…

 HASTA LA VISTA! moet een hartverwarmende road-movie comedy worden, met de scherpe kantjes van het leven.

Fobic Films hoopt in productie te kunnen gaan in het voorjaar van 2010 met het oog op een bioscooprelease in 2011

 Voel je je geroepen? Stuur aub een duidelijke foto en een motivatie briefje voor 01/09/2009 naar  antwerpen@vfg.be

Na ontvangst van je gegevens contacteren we je voor verdere afspraken omtrent deze casting.

Voor meer informatie kun je terecht bij Kathleen Govaers op het nummer 03/285.43.11 of mail naar kathleen.govaers@socmut.be

 

Tot binnenkort!

Advertenties

Toegankelijk Vlaanderen

19 maart 2008

tovlogo.jpg

De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt keurde ten gunste van het TOV (Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen) een project goed rond het thema ‘gebruikstoegankelijkheid’. Het gaat hierbij om alle aspecten die te maken hebben met het gebruiken van de aanwezige infrastructuur en diensten. Immers, zelfs de afwezigheid van fysieke ‘drempels’ geeft geen garanties op een vlot en comfortabel gebruik ervan.

Enkele voorbeelden
– Hoe vlot verloopt het inwinnen van informatie en is deze op zich toegankelijk voor iedereen? Vb. informatie over hoe je ergens kan geraken, over waar je precies moet zijn, wanneer je ergens terecht kan, bij welke dienst je moet zijn, …

– Het vinden van de weg naar en binnen het gebouw. Kan je de dienst die je nodig hebt makkelijk vinden? Hoe herkenbaar is de ingang, volstaat de bewegwijzering en is deze duidelijk, loop je eerder verloren in een gebouw of net niet, … ?

– Straalt de wijze waarop een gebouw ontworpen is ook het gebruik ervan uit, of is hier weinig logica terug te vinden? Is het gebouw als het ware gemaakt om te gebruiken of vindt alleen de ontwerper er zijn weg?

– In hoeverre kan dienstverlening beperkingen inzake gebruikstoegankelijkheid overwinnen èn tot op welke hoogte is dienstverlening een verantwoorde oplossing? Anders gezegd: in welke mate moeten mensen met een handicap zelfstandig, dus zonder hulp infrastructuur kunnen gebruiken?

– Hoe veilig zijn gebouwen voor mensen met een beperking? Bijvoorbeeld i.g.v. ontruiming (brand, bomalarm, …)
Kortom: hoever makkelijk (moeilijk) is het om een – op zich toegankelijk gebouw – effectief te gebruiken conform zijn bestemming?

Wat wil het TOV precies doen?
Het TOV maakte intussen een werkbare definitie op, die zij in de loop van 2008 willen toetsen en verder verfijnen.

Daarnaast zijn zij vooral op zoek naar knelpunten die gebruikers (personen met een handicap) ervaren wanneer zij allerlei diensten gebruiken, gebouwen bezoeken e.d. Hiervoor organiseert TOV 4 gespreksmomenten.

Een eerste ging door op 25 januari jl. in ‘De Blauwput’ in Leuven. Hierop kwamen gebruikers met een handicap, die in Vlaams Brabant en het zuidelijk deel van Limburg wonen, af. Een volgende gespreksronde organiseren zij voor mensen uit de noordelijker regio van Limburg en Antwerpen. Een derde zal doorgaan op de rand van Oost en West-Vlaanderen. Tot slot gaat er centraal in het land een vierde ronde door voor beroepskrachten (opvoeders, maatschappelijk werkers, assistenten, … Hier zijn ook ouders van mensen met een (verstandelijke) beperking welkom.

Het gespreksmoment in Antwerpen gaat door op donderdag 10 april in het ontmoetingscentrum van Janssens Farmaceutica Stationsstraat 60 – 62 te Turnhout en dit van 13h tot 16h. Deze zaal ligt op 150 meter van het station.

TOV wil via deze methodieken een inventaris opmaken van alle knelpunten en te weten komen aan welke eisen oplossingen moeten voldoen.

En daarna?
Op basis van alle ingewonnen informatie moeten na afloop van dit project oplossingen gevonden worden om de gevonden knelpunten zoveel mogelijk weg te werken. Hiervoor wil TOV samenwerken met het Vlaamse expertisebureau Enter vzw en Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Meer informatie?
Hiervoor kan je terecht bij het TOV, p/a Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 Brussel of op 02/515.06.74 (vragen naar Bernard Daelman en dit op woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag). Via mail op bernard.daelman@vfg.be.

Inschrijven om deel te nemen aan de discussiemomenten is nodig en kan via bernard.daelman@vfg.be of op 02/515.06.74
Vermeld welke assistentie je nodig hebt en geef ook jouw telefoon zodat men jou makkelijk kan bereiken.

www.toegankelijkheidsoverlegvlaanderen.be


VRT is op zoek naar…: JOU?

12 maart 2008

vrt_toren2_cmyk.jpg

Zin om programma’s te leren maken bij de VRT?

Via de bezoldigde opleidingsstages kan je een half jaar lang media-ervaring opdoen bij de openbare omroep. Dit project is één van de positieve acties waarmee de VRT de participatie van minderheden in de media wil bevorderen. De VRT spoort etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap/functiebeperking uitdrukkelijk aan om zich kandidaat te stellen. Het project wordt begeleid door de Cel Diversiteit van de VRT.

VRT biedt:

5 fulltime bezoldigde stageplaatsen als programmamedewerker bij een radio-, tv- of onlineredactie; daarbij doe je aan research, reik je ideeën aan voor het programma en werk je ze uit.
1 fulltime bezoldigde stageplaats in een technische/productie-ondersteunende functie. Dat is OFWEL als cameraman/vrouw, ofwel als schminkster/grimeur, ofwel als avid-monteur. Belangrijk: uiteindelijk gaat deze stageplaats dus slechts naar één van deze drie bovenvermelde functies.
Terwijl je werkt, leer je de VRT kennen en kan je interne opleidingen volgen.

Elke stage duurt 6 maanden en start in principe in november ’08.

De selecties vinden plaats vanaf april ’08.

Meer info of vragen betreffende functieprofielen? mail naar diversiteit@vrt.be of bel 02 741 58 92 of 02 741 54 14.

Hoe solliciteren?
Stuur je cv én motivatiemail/brief tot en met 31 maart 2008 tav. Gianni Marzo – Geert De Clercq naar: (per mail) diversiteit@vrt.be
(per post) VRT -cel diversiteit August Reyerslaan 52, lokaal 10L59, 1043 Brussel


OP Trot – Vrijetijdsmarkt VFG – Recreas

7 februari 2008

optrot.jpg

Op 22 februari nodigen we iedereen uit voor onze vrijetijdmarkt. Het wordt een evenement voor jong en oud waarbij je kennismaakt met de werking van de vzw’s VFG en Recreas. Er is plaats voor een hapje en een drankje, muziek en animatie, kortom de plaats om gezellig samen te zijn!

Dé mogelijkheid om ons te leren kennen, en te snuisteren in ons aanbod.

Na de beurs schuiven we tafels en stoelen aan de kant, en maken we plaats voor een heuse carnavalsfuif!

WELKOM!

Waar: CC Luchtbal
            Columbiastraat 110
            2030 Antwerpen

Wanneer: 22 februari 2008
Vanaf 12 uur

 Meer informatie?  Kathleen.govaers@socmut.be of 03/285.43.11


een dikke pluim voor Thuis!

18 december 2007

De populaire TV1-serie behandelt de laatste weken een gevoelig maatschappelijk en medisch thema: revalidatie na een ongeval, en leven met een handicap.
Op het einde van het vorige Thuis-seizoen raakte de jonge spring-in ‘t- veld Dorien (Tineke Caels) betrokken in een auto-ongeval. Voor Dorien had het ongeval zware gevolgen: ze zal wellicht nooit meer kunnen lopen. Deze situatie wordt op een correcte, realistische en serene manier in beeld gebracht. Maar de makers van de fictieserie laten het daar niet bij. Ook toegankelijkheid voor personen in een rolstoel wordt een belangrijk thema dat niet uit de weg wordt gegaan.
De draagwijdte van iemands handicap en de gevolgen daarvan wordt voor een groot deel bepaald door de aanpassing van de omgeving, en de houding van de samenleving. Daarom streeft VFG naar een optimale aanpassing van de omgeving, en naar een correcte beeldvorming.

VFG vindt het lovenswaardig dat een fictiereeks die dagelijks door 1 miljoen (!) mensen bekeken wordt, hierin een belangrijk steentje bijdraagt! Vandaar: een dikke pluim voor Thuis!


Thuisoppas voor kinderen met een handicap’

24 oktober 2007

Kent u deze dienst al?

Wat is ‘thuisoppas voor kinderen met een handicap’?
Het zorgen voor een kind met een handicap kan soms zwaar zijn. Daarom willen wij ouders, broers of zussen van een persoon met een handicap de gelegenheid geven om ‘er eens tussen uit te zijn’.
Terwijl u een snipperdag neemt, bezorgt onze verzorgende uw zoon of dochter een aangename tijd bij u thuis in een huiselijke en vertrouwde omgeving.

Voor wie?
De dienst is gericht naar personen die in de provincie Antwerpen wonen en tussen 0 en 18 jaar zijn.
De dienst richt zich onder andere naar kinderen met een mentale of fysieke handicap of naar kinderen met een niet-aangeboren-hersenletsel.

Wat kan u verwachten?
De verzorgenden zijn degelijk opgeleid. Met de kennis die zij op zak hebben kunnen zij uw zorgenkind ontspanning en amusement bieden. Zij maken ook een (aangepaste) maaltijd en geven de nodige medicatie.
Verpleegkundige taken behoren niet tot de taak van onze verzorgenden. Ook huishoudelijke taken (die geen betrekking hebben op uw zoon of dochter met een handicap) behoren niet tot de taak van onze verzorgenden.

Wanneer kan u rekenen op de thuis-oppas?
Wanneer u beroep wil doen op de dienst kan u (vrijblijvend) informatie vragen aan de verantwoordelijke. Na dit eerste telefonische contact wordt een huisbezoek gepland. Daarbij worden alle mogelijk-heden en verwachtingen besproken.
Wanneer u dan opvang wil, contacteert u de dienst en zorgen wij voor een verzorgende.

Praktisch
De duur van de opvang bedraagt minimaal 4 uren en maximaal 9 uren per dag. U kan tijdens de weekdagen tussen 7.00 en 20.00 uur beroep doen op opvang.
U kan maximaal 20 opvangdagen per jaar opvang genieten.
De opvang kost zowel voor leden als voor niet-leden € 2,5 per uur. De betaling gebeurt via een factuur.

Meer info?
Voor meer informatie kan je bellen naar het nummer 014/40 92 70 (alg. nr.) of het gratis nummer 0800 92 396, of bezoek de website.


Bijzonder muziekopleiding in concert !

1 juni 2007


VFG provincie Antwerpen stond een jaar of 3 geleden mee aan wieg, samen met de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap en toenmalig schepen Magda Van Loon, om het muziekonderwijs in Mechelen toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Een groot succes, zo blijkt nu! Per week zijn er twee klasjes die samen komen musiceren.

Op 15 juni 2007 kun je de leerlingen aan het werk zien.
Afspraak om 19 uur in zaal auditorium van het stedelijk conservatorium in Mechelen.