debat met zomerfestijn

13 mei 2008

Zo zijn onze manieren
De zomer is in het land, mensen komen terug naar buiten, ontmoeten elkaar en gesprekken komen op gang.
Als VFG willen we hierbij niet achter blijven. Daarom organiseren we een klein feestje om de zomer in te zetten! We kijken samen naar een film, gemaakt door het VGPH (Het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap). Deze film gaat over kwaliteit van leven met een handicap. Daarna gaan we hierover in debat en we sluiten uiteraard af met een hapje en een drankje.

Kom langs op 7 juni, smeed nieuwe vriendschappen en versterk de oude.

Geen betere manier om de zomer in te zetten: vrienden, kennissen, film en eten.

Programma
13u30: Onthaal
14u00: Welkomswoord en een blik op het beleid voor personen met een handicap
14u15: De film “Zo zijn onze manieren”, een film over kwaliteit van leven
15u00: Pauze
15u15: Debat naar aanleiding van de film
16u30: Voorstelling VFG – initiatieven
17u00: Napraten bij eten en een drankje

Wanneer?
Zaterdag 7 juni 2008 vanaf 13u30 tot 18u of later

Waar?
De Ceder Parijsestraat 34 9800 Deinze

Bereikbaarheid
Via E17
Neem uitrit 7 ‘Deinze-Gavere’. Kies richting Deinze. Aan de eerste verkeerslichten slaat u rechts af. Vanaf hier staat De Ceder duidelijk aangeduid.
Via E 40
Vanuit Oostende: uitrit 11 ‘Aalter’ en verder de rijksweg 409 naar Deinze.
Vanuit Brussel: aan de verkeerswisselaar te Gent-Zwijnaarde neemt u de E 17 richting Kortrijk (zie verder E 17)
Via rijksweg N43
Vanuit Gent: aan de verkeerslichten te Astene slaat u linksaf. Na 500 meter vindt u op de linkerkant De Ceder.

prijs?
gratis, inclusief eten en één drankje

Meer info?
Nathalie Vandenbroucke: tel 02 515 02 60
of nathalie.vandenbroucke@vfg.be

Inschrijven?
nathalie.vandenbroucke@vfg.be
OF
via www.vfg.be

Tot dan!

Advertenties

Word jij de nieuwe vertegenwoordiger van VFG?

29 april 2008

In elke Vlaamse gemeente een adviesraad voor personen met een handicap: een utopie? VFG hoopt van niet! Wij willen dat er in elke gemeente een adviesraad komt die de belangen van personen met een handicap behartigt. Inspraak en participatie zijn immers van cruciaal belang om een goed gemeentelijk beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met ALLE burgers, ook mensen met een handicap.

Wat doet zo’n adviesraad concreet?
Een adviesraad voor personen met een handicap slaat de handen in mekaar om met verschillende gemeentelijke instanties te komen tot een omgeving waar mensen met een handicap zich thuis kunnen voelen. Zij geeft advies aan het gemeentebestuur en gaat allerlei samenwerkingsverbanden aan. De raad inventariseert bestaande noden en voert indien nodig actie om deze in de verf te zetten.

VFG zoekt jou!
Vind jij adviesraden ook zo belangrijk? Wil je opkomen voor onze belangen? Ben je iemand die zich niet laat doen in een discussie, maar toch compromissen kan sluiten? Of wil je gewoon, samen met andere mensen, nadenken over hoe het beleid er in onze gemeenten moet uitzien? Dan ben je misschien de persoon die wij zoeken. We kijken uit naar jouw talent.

Wat heeft VFG je te bieden?
In elke provincie komen alle vrijwilligers die namens VFG (willen) participeren in adviesraden samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te adviseren. Op deze vergaderingen verzorgen de professionele VFG-medewerkers ook vormingsmomenten rond allerlei onderwerpen die te maken hebben met handicap en gemeentelijk beleid.

Onze medewerkers staan voor je klaar…
Heb je vragen, of heb je interesse? Kathleen Govaers staat je graag te woord!
Tel: 03/285.43.11 of kathleen.govaers@socmut.be


VFG-vertegenwoordigers op studiereis!

19 maart 2008

actie.jpg

Als dank voor de trouwe inzet organiseert VFG een studiereis voor zijn vertegenwoordigers in de (gemeentelijke) adviesorganen. Met een twintigtal personen schepen we in voor een rondreis langs Hasselt, Alkmaar, Utrecht en Herentals.

Naast een gezellig samenzijn, bestaat het doel van deze reis erin onze horizon te verbreden: dat zal gebeuren door boeiende bezoeken aan enkele Vlaamse en Nederlandse initiatieven, met het oog op een vruchtbare interactie!

We eten en logeren op toegankelijke locaties en maken waar mogelijk gebruik van 2-persoonskamers.

Wat staat er op het programma?

Maandag 28 april 2008
Vertrek in Brussel. We starten de reis met een ontmoeting met Prof. Froyen, een van de Vlaamse autoriteiten op het gebied van ‘ontwerpen voor iedereen’ (universal design). Na de middag worden we verwelkomd door Enter vzw, het Vlaamse expertisecentrum Toegankelijkheid. Hier krijgen we uitleg over hun werking en praten we over hoe adviesraden advies van toegankelijkheidsbureaus kunnen opvolgen. ’s Avonds reizen we door naar Alkmaar voor een avondmaal en een overnachting in zorghotel De Palatijn.

Dinsdag 29 april 2008
Na het ontbijt krijgen we een rondleiding en blik achter de schermen in het zorghotel, waarna de bus opnieuw vertrekt richting Utrecht. Hier zullen we ontvangen worden door de cg-raad en OPC. De cg-raad is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of handicap. Hun belangrijkste taken zijn collectieve belangenbehartiging en het ondersteunen van hun lidorganisaties. OPC is een expertisecentrum voor consumenteninspraak in het regionaal openbaar vervoer: consumenten, vervoerders en overheden kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning.

Woensdag 30april 2008
We maken ’s morgens kennis met Solgu en het programme ‘Utrecht Toegankelijk’. Na de middag keren we terug naar België met een bezoekje aan de stad Herentals. We kijken en luisteren naar enkele van hun realisaties i.s.m. de plaatselijke adviesraad. Verder kijken we nog naar een aflevering van ‘Dorp in de stad’ waarin VFG-vrijwilliger Gunther uitgebreid aan bod komt.
Gunther is tevens gemeenteraadslid en heeft een handicap. We sluiten af met een drankje.

Assistentie
Deze reis wordt begeleid door VFG-medewerkers. Voor assisitentie heb je 2 keuzes: ofwel neem je je eigen assistent(e) mee ofwel maak je gebruik van de a.d.l. – assistenten die A.D.O. Icarus ons bezorgd.
We reizen met een liftbus, eten en overnachten op toegankelijke locaties.

Praktisch:

vertrek en terugkomst:

  • Maandag 28 april 2008 – 10 uur. Om 09.00u komen we samen te Brussel-Noord, Belgacom.
  • Woensdag 30 april 2008. Aankomst Brussel Noord, Belgacom rond 18.30 u.

Prijs: 150 euro: inclusief vervoer (liftbus), overnachting met ontbijt, lunch, bezoeken. U betaalt na ontvangst van een factuur. Niet inbegrepen: avondmaal. U dient zelf voor assistentie te zorgen.

Info en inschrijvingen: Inschrijven is mogelijk tot 15/04/2008. Mail naar info@vfg.be

Voor meer info: Yves Verschaeren, 02/515.02.58 of yves.verschaeren@vfg.be


Toegankelijk Vlaanderen

19 maart 2008

tovlogo.jpg

De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt keurde ten gunste van het TOV (Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen) een project goed rond het thema ‘gebruikstoegankelijkheid’. Het gaat hierbij om alle aspecten die te maken hebben met het gebruiken van de aanwezige infrastructuur en diensten. Immers, zelfs de afwezigheid van fysieke ‘drempels’ geeft geen garanties op een vlot en comfortabel gebruik ervan.

Enkele voorbeelden
– Hoe vlot verloopt het inwinnen van informatie en is deze op zich toegankelijk voor iedereen? Vb. informatie over hoe je ergens kan geraken, over waar je precies moet zijn, wanneer je ergens terecht kan, bij welke dienst je moet zijn, …

– Het vinden van de weg naar en binnen het gebouw. Kan je de dienst die je nodig hebt makkelijk vinden? Hoe herkenbaar is de ingang, volstaat de bewegwijzering en is deze duidelijk, loop je eerder verloren in een gebouw of net niet, … ?

– Straalt de wijze waarop een gebouw ontworpen is ook het gebruik ervan uit, of is hier weinig logica terug te vinden? Is het gebouw als het ware gemaakt om te gebruiken of vindt alleen de ontwerper er zijn weg?

– In hoeverre kan dienstverlening beperkingen inzake gebruikstoegankelijkheid overwinnen èn tot op welke hoogte is dienstverlening een verantwoorde oplossing? Anders gezegd: in welke mate moeten mensen met een handicap zelfstandig, dus zonder hulp infrastructuur kunnen gebruiken?

– Hoe veilig zijn gebouwen voor mensen met een beperking? Bijvoorbeeld i.g.v. ontruiming (brand, bomalarm, …)
Kortom: hoever makkelijk (moeilijk) is het om een – op zich toegankelijk gebouw – effectief te gebruiken conform zijn bestemming?

Wat wil het TOV precies doen?
Het TOV maakte intussen een werkbare definitie op, die zij in de loop van 2008 willen toetsen en verder verfijnen.

Daarnaast zijn zij vooral op zoek naar knelpunten die gebruikers (personen met een handicap) ervaren wanneer zij allerlei diensten gebruiken, gebouwen bezoeken e.d. Hiervoor organiseert TOV 4 gespreksmomenten.

Een eerste ging door op 25 januari jl. in ‘De Blauwput’ in Leuven. Hierop kwamen gebruikers met een handicap, die in Vlaams Brabant en het zuidelijk deel van Limburg wonen, af. Een volgende gespreksronde organiseren zij voor mensen uit de noordelijker regio van Limburg en Antwerpen. Een derde zal doorgaan op de rand van Oost en West-Vlaanderen. Tot slot gaat er centraal in het land een vierde ronde door voor beroepskrachten (opvoeders, maatschappelijk werkers, assistenten, … Hier zijn ook ouders van mensen met een (verstandelijke) beperking welkom.

Het gespreksmoment in Antwerpen gaat door op donderdag 10 april in het ontmoetingscentrum van Janssens Farmaceutica Stationsstraat 60 – 62 te Turnhout en dit van 13h tot 16h. Deze zaal ligt op 150 meter van het station.

TOV wil via deze methodieken een inventaris opmaken van alle knelpunten en te weten komen aan welke eisen oplossingen moeten voldoen.

En daarna?
Op basis van alle ingewonnen informatie moeten na afloop van dit project oplossingen gevonden worden om de gevonden knelpunten zoveel mogelijk weg te werken. Hiervoor wil TOV samenwerken met het Vlaamse expertisebureau Enter vzw en Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Meer informatie?
Hiervoor kan je terecht bij het TOV, p/a Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 Brussel of op 02/515.06.74 (vragen naar Bernard Daelman en dit op woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag). Via mail op bernard.daelman@vfg.be.

Inschrijven om deel te nemen aan de discussiemomenten is nodig en kan via bernard.daelman@vfg.be of op 02/515.06.74
Vermeld welke assistentie je nodig hebt en geef ook jouw telefoon zodat men jou makkelijk kan bereiken.

www.toegankelijkheidsoverlegvlaanderen.be


Oproep

5 maart 2008

poppetjes_368.jpg

Een beleid dat rekening houdt met de stem van mensen met een handicap, zorgt voor een beleid dat ook werkelijk is afgestemd op de noden en behoeften van mensen met een handicap. Zo is dat ook in het provinciale gehandicaptenbeleid. In elke provincie is er overleg tussen alle partijen binnen de gehandicaptensector, om zo de nodige ondersteuning aan mensen met een handicap te registreren en te plannen. Hier zijn vertegenwoordigers van mensen met een handicap in betrokken! Maar, nog onvoldoende.
Dat mensen met een handicap in het gehandicaptenbeleid zelf vertegenwoordigd moeten zijn is duidelijk. Mensen met een handicap moeten mee het beleid bepalen over iets dat hun leven vorm geeft.
We zijn dan ook op zoek naar mensen met een handicap of hun vertegenwoordigers die de eigen stem en de stem van andere mensen met een handicap kunnen en willen vertegenwoordigen in het beleid. Wij zoeken mensen die een steentje willen bijdragen aan een zorg en ondersteuningsaanbod, dat is uitgebouwd op maat van mensen met een handicap.

Bent u geïnteresseerd? Wil u graag wat meer informatie? Wil u een gratis infomoment plannen? Neem dan zeker contact op met Kathleen Govaers.

Telefonisch: 03/285.43.11
Of via mail: kathleen.govaers@socmut.be


een dikke pluim voor Thuis!

18 december 2007

De populaire TV1-serie behandelt de laatste weken een gevoelig maatschappelijk en medisch thema: revalidatie na een ongeval, en leven met een handicap.
Op het einde van het vorige Thuis-seizoen raakte de jonge spring-in ‘t- veld Dorien (Tineke Caels) betrokken in een auto-ongeval. Voor Dorien had het ongeval zware gevolgen: ze zal wellicht nooit meer kunnen lopen. Deze situatie wordt op een correcte, realistische en serene manier in beeld gebracht. Maar de makers van de fictieserie laten het daar niet bij. Ook toegankelijkheid voor personen in een rolstoel wordt een belangrijk thema dat niet uit de weg wordt gegaan.
De draagwijdte van iemands handicap en de gevolgen daarvan wordt voor een groot deel bepaald door de aanpassing van de omgeving, en de houding van de samenleving. Daarom streeft VFG naar een optimale aanpassing van de omgeving, en naar een correcte beeldvorming.

VFG vindt het lovenswaardig dat een fictiereeks die dagelijks door 1 miljoen (!) mensen bekeken wordt, hierin een belangrijk steentje bijdraagt! Vandaar: een dikke pluim voor Thuis!


Provinciale studiedag: Adviesraad in uitvoering

4 december 2007

Op 23 jaunari 2008 organiseert VFG Antwerpen een studiedag voor beleidsmakers en personen met een handicap. Wij heten hiervoor iedereen welkom die vrijwillig of beroepsmatig aan het werk is rond gemeentelijk beleid voor personen met een handicap. Op deze manier willen we een concrete aanzet geven om meer adviesraden voor en door personen met een handicap op te richten, en deze ook kwalitatief te laten functioneren.

We bieden twee workshops van telkens 90 minuten aan. Een eerste workshop richt zich in het bijzonder tot die gemeenten waar nog geen aviesraad bestaat, of nog in de kinderschoenen staat, of om één of andere reden minder succesvol functioneert. De andere workshop heeft de meer “gevorderde” gemeenten als doelpubliek. Hier wordt het concept Agenda 22 uiteengezet, een internationaal erkende methodiek om het beleid voor mensen met een handicap structureel en planmatig in te bouwen in de dagelijkse beleidstaken van elke gemeente.

We beloven een boeiende en vooral interactieve uiteenzetting die heel praktijgericht zal zijn, met veel ruimte voor het zoeken naar concrete toepassingsmogelijkheiden in de eigen gemeente. Deelname is gratis, we vragen u wel in te schrijven vóór de aangegeven datum.

Programma

9u30: Welkomstwoord door provinciaal VFG-verantwoordelijke met korte voorstelling VFG

Workshop 1: “Hoe richt ik een adviesraad op?” door Nathalie Vandenbroucke

Workshop 2: “Agenda 22” door Yves Verschaeren.

Afsluitend woordje door ervaren gemeentelijk beleidsmaker uit de eigen provincie, met een hapje en een drankje. Iedere deelnemer krijgt een gratis exemplaar van de VFG-brochure “Adviesraad in Uitvoering”

Waar?

De Voorzorg Antwerpen Zaal Rupel, Sint Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen

Start: 9u30 – einde voorzien ca. 14u

Inschrijven en meer informatie?

Vóór 21 januari: 03 285 43 11 of kathleen.govaers@socmut.be